Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Tư Đặc

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Tư Đặc
Thể loại:
Hệ Thống, Xuyên Nhanh, Hài Hước,
Tra Công Nhất Định Phải Ngược
渣攻必须虐

Tác giả: Tư Đặc 司铎

Edit: Tuế Nguyệt (11 chương đầu), Nguyệt Kiều (chương 12-hết)

Beta: Nguyệt Kiều

Thể loại: Xuyên qua thời không, kiếp trước kiếp này, hài, 1x1, hệ thống, khoái xuyên

Tình trạng bản gốc: Hoàn 104 chương

Tình trạng bản edit: Đang bò...
(6 điểm / 24 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm