Tiên Pháp Đạo Kinh

Đạo Tiên

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Đạo Tiên
Thể loại:
Tiên Hiệp,

Truyện Tiên Pháp Đạo Kinh

[Tác giả Đạo Tiên]
Bạn đang đọc truyện Tiên Pháp Đạo Kinh của tác giả Đạo Tiên.

Nhân Trí ngu si, lấy lòng tham làm đại nghiệp.

Nhân Đức bại hoại, tạo pháp tắc họa lòng nhân.

Nhân Tâm thối nát, mượn ngoại vật để lấp liếm.

Nhân Đạo lụi tàn, dùng ma đạo dưỡng sinh.

Đạo Tiên chi bút.

(10 điểm / 1 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm