Lão Tổ Xuất Quan

Thần Ca

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Thần Ca
Thể loại:
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn,
Mười vạn năm trước, hắn là đệ tử khai sơn của Thiên Lam Tông. Lúc sư phụ của hắn phi thăng, hắn ở luyện khí kì.

Chín vạn năm trước, sư chất của hắn phi thăng, hắn đang ở luyện khí kì.

Năm vạn năm trước, con chó già giữ cửa của Thiên Lam tông phi thăng, hắn vẫn còn ở luyện khí kì.

Ba vạn năm trước, cây cổ thụ dưới chân núi độ kiếp thành yêu bất thành, hồn bay phách tán, hắn vẫn ở luyện khí kì.

Một vạn năm trước, đệ tử đời thứ 99872 của Thiên Lam tông Trương Vô Cực phi thăng, Từ Phương vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến ở luyện khí kì.

Hắn không phục, hắn tức mình, hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng, vẫn không đột phá thành công.
(10 điểm / 1 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm