Kiếm Tốt Quá Hà

Nọa Đọa

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Nọa Đọa
Thể loại:
Tiên Hiệp,

Truyện Kiếm Tốt Quá Hà

Tiểu nhân vật, cũng có đại thành tựu!

Một tốt qua sông, chỉ có tiến không có lùi! Một kiếm nơi tay, đúc lại huy hoàng!

(7 điểm / 6 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm