Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

Hà Xử Khả Đào

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Hà Xử Khả Đào
Thể loại:
Đô Thị, Linh Dị,
Tác giả Hà Xử Khả Đào

Hà Tứ Hải, tục xưng Hà Đại Lực, am hiểu làm ruộng, chuyển gạch, khoác lác, bày sạp, tích góp tiền, nuôi Đào Tử.

Đây chỉ là một câu chuyện sinh hoạt của một "Nhân loại bình thường"

Đây là một câu chuyện của người dẫn độ linh giúp người chết hoàn thành tâm nguyện.

Để từ trong những câu chuyện sinh hoạt hàng ngày tìm kiếm một chút bình yên, một chút suy ngẫm và một chút cảm động.
(10 điểm / 1 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm