Nghịch Thiên Hệ Thống

Thái Cổ Huyền Long

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Thái Cổ Huyền Long
Thể loại:
Sắc,

Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống

Thể loại: sắc hiệp, tiên hiệp, dị giới, hệ thống, xuyên không... 

Thiên thì đã làm sao,trong tay ta đã có hệ thống cho nên ta có thể nghịch thiên mà đi

Ta muốn làm gì thì làm liệu ai có thể cản ta 

Rồi một ngày ta sẽ nắm cả vũ trụ này trong tay.

Mấy tên mà chọc ta thì tự biết số phận của minh đi

Truyện đầu tay xin nhận mọi gạch đá!!

(9 điểm / 7 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm