Tam Quốc Tranh Phong

Nhật Nguyệt Thương Minh

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Nhật Nguyệt Thương Minh
Thể loại:
Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại,
Nhân vật chính của chúng ta là Lưu Kỳ. Hắn xuyên trở về thời Tam Quốc, nhập vào thân xác nhi tử của Lưu Biểu.

Tìm mọi thủ đoạn, vì người thân mà tranh đấu, hắn quyết không để cơ nghiệp Kinh Châu bị chia cắt. Đó cũng là lý do mà hắn rời khỏi Tương Dương, là từ biệt mãi mãi hay là rồng nhập biển sâu chờ ngày cưỡi mây trở về? Trời đất biến ảo, Hiên Kiêm Kiếm xuất, thời không nghịch chuyển, mây gió nổi lên, đế nghiệp ngàn thu, mai mốt công thành.
(8 điểm / 11 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm