Non Nối Non Xanh

Thị Tây Qua A

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Thị Tây Qua A
Thể loại:
Đô Thị,
Văn án

Điều hối hận duy nhất trong cuộc đời này là yêu phải thằng sở khanh.

Bạn bè: Mỗi lần nghĩ đến thằng sở khanh đó, tớ sẽ phạt mình nhảy Burpee 50 cái, cho chừa cái tội thích à uôm với chó.

Sau khi nhảy Burpee 7749 cái, Lâm Hàng vẫn lao vào thằng sở khanh.

#tag: hiện đại, đô thị tình duyên, yêu thầm, HE
(0 điểm / 0 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm