Xuân Phi

Bắc Cảnh Hữu Đống Ly

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
Thể loại:
Ngược, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn,
Thời cổ đại, chuyện cưới nam thê là hết sức bình thường, cơ thể song nhi có cấu tạo giống đàn ông (không phải người song tính) nhưng có thể sinh con.

Trước thâm tình trung khuyển sau hắc hóa tra công x trong nóng ngoài lạnh ốm yếu thụ

| Tần Túng x Tạ Xuân Phi |

Tạ Xuân Phi có con, đặt giả thiết hư cấu là có thể lấy vợ nam, ngoại trừ có khả năng sinh con thì mặt khác đều giống đàn ông bình thường.
(5 điểm / 21 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm