Lâm Thị Lang Cố

Huyền Tiên

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Huyền Tiên
Thể loại:
Đô Thị, Bách Hợp,
Lâm Thị Lang Cố

Tác giả: Huyền Tiên

Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương

Nội Dung: Hào thế gia, Hợp đồng tình yêu, Giới giải trí, Tình yêu và hôn nhân, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, từ diễn thành thật.
...
CP: Thanh lãnh cấm dục ngự tỷ X tao bao (bựa bựa) ngạo kiều nữ vương

Cả hai đều là ngự tỷ đầy dã tâm, ngọt văn, HE

Giả thiết: Hôn nhân đồng giới.
(8 điểm / 4 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm