Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

Thủy tinh não đại

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Thủy tinh não đại
Thể loại:
Khoa Huyễn, Mạt Thế,
200 năm sau tận thế thời đại.

Lâm Tinh Hải đạt được hệ thống, hoành hành tận thế, nghiền ép hết thảy địch.

Nghiền ép nhất thời thoải mái, một mực ép một mực thoải mái.

Đinh! Đạt được huyết khí chi lực + 1

Đinh! Đạt được gien ưu hóa + 1%

Đinh! Đạt được súng ống kỹ năng tinh thông.
(6 điểm / 20 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm