Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Y Y Dĩ Dực

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Y Y Dĩ Dực
Thể loại:
Hệ Thống, Xuyên Không, Đam Mỹ,
Tác giả: Y Y Dĩ Dực
Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn
Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE

Giới thiệu:
Lận Khinh Chu hăng hái làm việc tốt bị xe đụng, sau khi xuyên qua chỉ muốn trở lại thế giới cũ.

Hệ thống: "Chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ ta sẽ đưa ngươi về."

Lận Khinh Chu: "Nhiệm vụ gì?"

Hệ thống: "Cứu Ma tôn."

Lận Khinh Chu trải qua muôn vàn khổ cực, cuối cùng tìm được Ma tôn trong địa lao Vô Vọng: "Ta tới cứu ngươi ra ngoài đây!"

Nào ngờ......

Ma tôn: "Không cần ngươi cứu."

Lận Khinh Chu: "Tại sao?"

Ma tôn liếc mắt: "Chưa thấy tìm chết bao giờ à?"

Lận Khinh Chu: "......"

Xin ngài đừng tìm chết mà! Ta còn phải về nhà nữa!!!

Sau đó......

Ma tôn: Muốn chết, sống chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lận Khinh Chu: Đừng mà, thế gian ba ngàn phồn hoa, cuộc đời tươi đẹp gần ngay trước mắt.

Ma tôn: Chết mới được yên tĩnh.

Lận Khinh Chu: Sông có khúc người có lúc, sau cơn mưa trời lại sáng.

Ma tôn: Không chết cũng được, ngươi trao thân cho ta đi.

Lận Khinh Chu:?!?!?!
(10 điểm / 2 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm