Mở Cửa Hàng Trong Thế Giới Ác Mộng

Kính Cát Tường

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Kính Cát Tường
Thể loại:
Hệ Thống, Linh Dị, Đam Mỹ,
Tô Tử Mặc nhận được một cửa hàng có tên là "A Ngư Ngư Ngư", Khi bán các hàng hóa trong cửa hàng thì có thể tăng thêm tuổi thọ,
Nhưng trước hết Tô Tử Mặc phải đến thế giới ác mộng để thu mua hàng hóa đã!
Người chơi lâu năm: Người mới ở chỗ kia, bỏ bình hoa xuống, bỏ khăn giấy xuống, để giày của A Phiêu xuống! Chạy mau đi!!
Cửa hàng: Là "An Vu Nhất Ngung", không phải là "A Ngư Ngư Ngư"
*****
Một câu tổng kết: Càn quét thế giới ác mộng!
(10 điểm / 2 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm