Hắc Điếm Thần Cấp

Đại Hữu Hữu

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Đại Hữu Hữu
Thể loại:
Đô Thị, Hệ Thống,
[Tác giả Đại Hữu Hữu -- Thể loại: Đô thị, Hệ thống ]

Bạn đang đọc truyện Hắc Điếm Thần Cấp của tác giả Đại Hữu Hữu. Ta gọi Giang Nam,hắn hiện tại đang hoảng sợ, hệ thống mở cho ta cửa tiệm, một đôi lót giày bán hai khối, một tấm đắp mặt bán năm ngàn khối, một hộp áo mưa bán một vạn khối, một lon Red Bull bán năm vạn khối...

Nếu như bán không hết, liền bị cắt xén, ta nên làm cái gì, online các bạn hữu, gấp...
(10 điểm / 2 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm