Hệ Thống Này Ta Không Cần!

Cửu Long

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Cửu Long
Thể loại:
Tiên Hiệp, Hệ Thống, Xuyên Không,
[Tác giả Cửu Long]

Tu tiên thế giới.

Xuyên không nhân sĩ.

Hệ thống bàng thân.

Nhưng, cái hệ thống thiểu năng này. Ta không cần!

Nguyên Phục là nhân sĩ xuyên không, trong tay có hệ thống. Nhưng cái hệ thống này có điểm hố người, hắn bỏ mặc không cần dùng. giới logic, môn phái không san sát, nhưng tồn tại đều có mục đích. 

Tiên đạo chông gai, Thiên kiếp giáng lâm. Một thân đạo hạnh thỏa sức tung hoành. Lấy Phong Thần diễn nghĩa, Xuân Thu chiến quốc hành văn, nhập vào bộ truyện này. Cũ mà mới, mới mà cũ, đọc cuốn hay không nhờ độc giả bình xét.
(10 điểm / 1 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm