Game Này Lại Bị BUG Rồi!!!

Thanh Lãnh Huyết Mai

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Thanh Lãnh Huyết Mai
Thể loại:
Đô Thị, Võng Du, Xuyên Không, Linh Dị, Sủng, Đam Mỹ, Cổ Đại,
Tác giả: Thanh Lãnh Huyết Mai

Thể loại: 1x1, Chủ Thụ, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị, Game, Linh Dị, Linh Dị Thần Quái, Sủng, Vô Hạn Lưu, Xuyên Không

Giới thiệu:

[Tích... đã cập nhật danh sách newbie lần thứ 77.][Số lượng newbie: 1.000.000.000.]

[Số người chơi hiện tại: 987895241697.]

[Đang lựa chọn game...]

[Ting... đã xác định game.]

[Game 《Kinh Dị Liên Hoàn》đang được cập nhật...]

[Ting cập nhật hoàn tất.

《Kinh Dị Liên Hoàn》Cấp E

Số lượng phó bản: 3

Số lượng người chơi: 1.000.000.000

Nhiệm vụ: sống sót.

Thời gian: 5 ngày.

Địa điểm: thành phố Huấn Luyện Khởi Đầu.

Thưởng: 10 vàng.

Độ khó: ☆]

[Đang bắt đầu vào game...]

Mệt quá...

Thật lạnh...

Mình... đang ở đâu?
(7 điểm / 6 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm