Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!

Hàn Thất Tửu

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Hàn Thất Tửu
Thể loại:
Bách Hợp, Cổ Đại,
Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn nam trang, 1x1, nữ nữ sinh tử, ân oán tình cừu
Editor: WallMap
Nhân vật chính: Liễu Không (Sở Thương) x Mộ Dung Cảnh Dương (Tiêm Nhu Công Chúa)

Văn án 1:

"Ta chính là một hòa thượng ngươi hãy buông tha cho ta"

"Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, còn muốn chạy? Không có cửa đâu?" Cảnh Dương vừa cười nói vừa bước tới gần.

Văn án 2:

"Ta là nữ ngươi còn muốn gả cho ta sao?"

"Muốn trốn? Ngươi có là ma thì ta cũng phải gả"

(8 điểm / 23 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm