Đường Ngựa Vằn

Dịch Bạch Thủ

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Dịch Bạch Thủ
Thể loại:
Bách Hợp,

Người dịch: Gia Gia

Có những con đường, nhìn như chẳng thể vượt qua, kỳ thực lại có thể.

Chỉ cần có đường ngựa vằn.

Đường ngựa vằn ở đây là gì?

Tình yêu.

(8 điểm / 11 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm