Tác giả quân xin nghỉ

Gần đây sốt ruột nhiều chuyện lắm, công việc dồn dập một đống việc, hệ thống máy tính phải làm lại, điện thoại di động cũng bị phá hủy.


Không thể dùng điện thoại di động quá ảnh hưởng đến sinh sống, trước đây đều không có chú ý đến chính mình không có điện thoại di động liền không thể sống, đáng sợ!


Cuối tuần lại đổi mới, có lỗi với các đọc giả quân. Khóc chít chít.