Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 33: Song Thủ Hổ Bác (2)
Quách Tĩnh thấy hai tay y vung vung muốn thử, trên mặt tỏ vẻ rất hăm hở, bèn nói:
- Ngã vài cái cũng có đáng gì?.
Rồi phát chưởng chiết chiêu với y vài hiệp, đột nhiên thấy chưởng lực của Chu Bá Thông chợt mất tăm, thu thế không kịp, ngã nhào xuống đất lại bị y vung tay trái đánh ra, thân hình trên không không tự chủ được lộn đi một vòng, vai trái đập xuống đất, ngã một cái rất đau.
Chu Bá Thông trên mặt hiện vẻ xấu hổ, nói:
- Hảo huynh đệ, ta cũng không để ngươi phải ngã không đâu, ta sẽ đem thủ pháp đánh ngã ngươi nói lại cho ngươi nghe.
Quách Tĩnh nhịn đau bò dậy, bước tới gần y.
Chu Bá Thông nói:
- Trong Ðạo đức kinh của Lão tử có câu: Nắn đất làm vật đựng, nhờ chỗ không có đất mới có công dụng để đựng. Xoi tường làm nhà ở, nhờ chỗ không có tường mới có công dụng để ở, ngươi hiểu câu ấy không?
Quách Tĩnh cũng không biết câu ấy viết thế nào, tự nhiên là không hiểu, chỉ cười lắc đầu.
Chu Bá Thông thuận tay cầm một cái bát ăn cơm lên, nói:
- Cái bát này vì ở trong rỗng, mới có thể có công dụng chứa thức ăn, còn nếu nó đặc như một viên gạch thì làm sao có thể đựng cơm?
Quách Tĩnh gật gật đầu, nghĩ thầm:
- Ðạo lý này nói ra thì rất nông cạn, chỉ là mình chưa từng nghĩ tới.
Chu Bá Thông lại nói:
- Xây dựng nhà cứa, trổ xoi cửa sổ, chỉ vì giữa bốn bức vách là chỗ trống, gian phòng mới chứa người được. Nếu trong phòng không có chỗ trống thì cho dù có cửa cũng không có chỗ trống, chất một đống gạch ngói gỗ đá đầy bên trong, thì không có chỗ nào có thể ở được.
Quách tĩnh lại gật gật đầu, trong lòng như có chỗ sực hiểu ra.
Chu Bá Thông nói:
- Võ công thượng thặng nhất của phái Toàn Chân bọn ta thì yếu chỉ là ở hai chữ Không, Nhu, đó chính là cái vẫn nói là đủ mà như thiếu, công dụng không tệ. Ðầy mà như không, công dụng không cùng.
Rồi đem ý tứ bốn câu ấy giải thích lại một lượt. Quách Tĩnh nghe thế im lặng suy nghĩ.
Chu Bá Thông lại nói:
- Võ công của Hồng Thất công sư phụ ngươi là tuyệt đỉnh trong ngoại gia, tuy ta biết một ít yếu quyết công phu nội gia của phái Toàn Chân nhưng chắc cũng còn chưa phải đối thủ của y, chỉ là công phu ngoại gia luyện tới mức như y e đã tới chỗ tột cùng, nhưng võ công của phái Toàn Chân thì không có chỗ dừng, như ca ca ngươi đây thì chỉ mới là nhìn thấy đường vào mà thôi. Năm xưa sư ca ta giành được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất quyết không phải là nhờ khí lực mạnh mẽ, nếu y còn sống đến hôm nay, tu luyện thêm mười mấy năm, lại tỷ võ với bọn Ðông tà, Tây độc thì quyết không cần phải mất tới bảy ngày bảy đêm, ta thấy chỉ trong vòng nửa ngày là có thể thu phục được họ rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Vương chân nhân võ công thông huyền, huynh đệ chỉ hận không có phúc được bái kiến. Hàng long thập bát chưởng của Hồng ân sư là võ công chí cương trong thiên hạ, vậy thì thủ pháp mới rồi đại ca dùng để hất ngã huynh đệ là võ công chí nhu trong thiên hạ, không biết có phải không?
Chu Bá Thông cười nói:
- Ðúng thế, đúng thế. Tuy nói nhu có thể khắc cương, nhưng nếu Hàng long thập bát chưởng của ngươi mà luyện được tới mức như Hồng Thất công thì ta không khắc được ngươi. Ðó là vì công lực sâu nông thế nào thôi. Mới rồi ta đẩy ngươi ngã là thế này, ngươi nhìn cho kỹ đây.
Rồi đứng lên làm động tác chậm rãi, nói rõ Sử kình thế nào, vận công thế nào. Y biết Quách Tĩnh lãnh hội rất chậm, nên giảng giải vô cùng chu đáo.
Quách Tĩnh thử vài mươi lần, nhờ có căn bản nội công của phái Toàn Chân nên cũng dần dần hiểu được.
Chu Bá Thông cả mừng kêu lên.
- Huynh đệ, nếu ngươi không còn đau thì ta xô ngươi lần nữa.
Quách Tĩnh cười nói:
- Ðau thì không đau, nhưng lại không nhớ được chiêu ngươi vừa dạy này nữa.
Rồi ngưng thần suy nghĩ, im lặng ghi nhớ. Chu Bá Thông không ngừng thúc giục:
- Mau lên, nhớ xong chưa? Mau lên, lại đây?.
Cứ quấy rầy y như thế, Quách Tĩnh ghi nhớ lại càng chậm, lại qua khoảng một bữa cơm mới nhớ kỹ được chiêu ấy, lại chiết chiêu với Chu Bá Thông, lại bị y hất ngã.
Hai người ngày đêm không ngừng, cứ thế chiết chiêu với nhau. Chu Bá Thông lại đem mười sáu chữ khẩu quyết của Không minh quyền giảng giải cho y.
Quách Tĩnh còn trẻ phải ngủ đủ giấc, nếu không Chu Bá Thông quen không ngủ cũng đòi chiết chiêu với y rồi. Quách Tĩnh bị ngã toàn thân bầm tím, trước sau ngã bảy tám trăm lần, nhưng nhờ thân thể rắn chắc mới cắn răng đứng dậy được, Chu Bá Thông trong động mười lăm năm ngộ ra được bảy mươi hai lộ Không minh quyền đều dạy hết cho y.

Hai người nghiền ngẫm rèn luyện võ công cũng không biết qua bao nhiêu ngày, Quách Tĩnh tuy sớm tối nhớ Hoàng Dung nhưng không sao đi tìm, chỉ đành cố chờ. Mấy lần muốn theo người lão bộc câm điếc đưa cơm đi dò xét, nhưng đều bị Chu Bá Thông giữ lại.
Một hôm ăn cơm trưa xong, Chu Bá Thông nói:
- Pho Không minh quyền này ngươi đã học hết rồi, từ nay trở đi ta cũng không đánh ngã được ngươi nữa, hai chúng ta đổi chơi trò khác.
Quách Tĩnh cười nói:
- Hay lắm, chơi thế nào?
Chu Bá Thông nói:
- Chúng ta chơi trò bốn người đánh nhau.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- Bốn người à?
Chu Bá Thông nói:
- Không sai chút nào, bốn người. Tay trái ta là một người, tay phải ta là một người, hai tay ngươi cũng là hai người, bốn người này không ai giúp ai, chia thành bốn phe đánh nhau một trận, nhất định rất thú vị.
Quách Tĩnh trong lòng chợt vui vẻ, cười nói:
- Chơi như thế nhất định là vui rồi, chỉ đáng tiếc hai tay ta lại không thể chia ra đánh nhau.
Chu Bá Thông nói:
- Thì ta sẽ dạy ngươi. Bây giờ chúng ta cứ chơi trò ba người đánh nhau trước đã.
Rồi hai tay chia làm hai người, cùng Quách Tĩnh so quyền chiết chiêu. Y một người chia làm hai người, mỗi tay dùng một công phu nhưng không kém gì hai tay cùng sử dụng, chỉ là mỗi khi tay trái đang dồn Quách Tĩnh tới chỗ không còn cách nào chống cự thì tay phải lại đánh tới khiến tay trái phải thu về. Lấy hai chống một như thế thì Quách Tĩnh chiếm được thượng phong, hai tay y lại liên kết với nhau, cũng giống như thế Tam quốc ba nước tranh giành.
Hai người đánh nhau một trận rồi buông tay nghỉ ngơi. Quách Tĩnh cảm thấy rất thích thú, lại nhớ tới Hoàng Dung, nghĩ thầm nếu có Dung nhi ở đây ba người chơi trò Lục quốc giao binh, nàng nhất định sẽ vô cùng thích thú. Chu Bá Thông rất hào hứng, vừa thấy Quách Tĩnh hơi thở trở lại bình thường, lập tức đem công phu hai tay đánh nhau dạy cho y.
Bản lĩnh này lại còn khó hơn Không minh quyền vài phần. Thường có câu lòng không thể dùng nào hai việc.
Lại có câu. Tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn thì không ra hình thù gì cả.
Thuật hai tay đánh nhau lại chính đòi hỏi người ta phải lòng có thể dùng vào hai việc, mà lúc nghiền ngẫm tập luyện thì phải bắt đầu từ chỗ tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Quách Tĩnh lúc mới luyện hai tay vẽ ra không phải cùng hình vuông thì là cùng hình tròn, có khi vuông không ra vuông, tròn không ra tròn. Khổ luyện rất lâu, không biết thế nào sau cùng lại lãnh hội được yếu quyết, hai tay có thể vẽ vuông vẽ tròn tùy ý.
Chu Bá Thông vô cùng vui vẻ, nói:
- Nếu ngươi chưa từng luyện qua nội công của phái Toàn Chân ta, có thể vừa giữ thần bên trong vừa dong thần bên ngoài thì làm sao có thể luyện thành công phu mỗi tay vẽ một hình này mau lẹ như thế được? Bây giờ ngươi tay trái đánh Nam sơn quyền, tay phải dùng Việt nữ kiếm đi.
Ðó là võ công Quách Tĩnh học được của Nam Hy Nhân và Hàn Tiểu Oanh từ nhỏ, lúc sử dụng không cần cố gắng vận dụng tinh thần, nhưng muốn hai tay chia ra đánh thì vô cùng khó khăn. Chu Bá Thông vì muốn chơi trò bốn người đánh nhau với y, vô cùng sốt ruột nên ra sức chỉ giáo yếu quyết cho y.
Qua vài hôm. Quách Tĩnh đã hiểu được thuật song thủ hỗ bác. Chu Bá Thông cả mừng, nói:
- Nào nào, tay phải ngươi và tay trái ta là một phe, tay phải ta và tay trái ngươi là địch nhân, đôi bên tỷ thí võ nghệ với nhau.
Quách Tĩnh còn trẻ, đối với những trò chơi này há lại không thích thú? Lúc ấy tay phải y và tay trái Chu Bá Thông liên kết với nhau đánh tay trái y và tay phải Chu Bá Thông. Trận đánh này rõ ràng trong đời y chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua. Lúc đánh nhau Chu Bá Thông lại không ngừng giảng giải tấn công thế nào cho lợi hại, phòng thủ thế nào cho chắc chắn. Quách Tĩnh nhất nhất đều ghi nhớ trong lòng. Chu Bá Thông chỉ là thấy trò chơi này thú vị nào ngờ qua lần này Quách tĩnh lại học được một công phu kỳ quái ngàn năm chưa từng có. Một hôm y chợt nghĩ:
- Nếu hai chân cũng có thể đánh nhau, thì ta và y hai người há lại không chơi được trò tám người đánh nhau sao?
Nhưng biết nói ra câu ấy ắt gặp đại họa nên rốt lại vẫn nhịn không nói ra.
Lại qua mấy ngày, hôm ấy Quách tĩnh lại chiết chiêu với Chu Bá Thông, lần này là chia thành bốn bên đánh nhau lộn bậy. Chu Bá Thông vô cùng cao hứng vừa đánh vừa cười rộ. Quách Tĩnh rốt lại công lực còn kém, hai tay đều đón đỡ không được, tay phải vừa gặp nguy, tay trái tự nhiên lại chọc qua cứu viện.
Chu Bá Thông quyền pháp vô cùng mau lẹ. Quách Tĩnh càng không thể khôi phục cục diện bốn tay đánh nhau, lại thành cục diện hai tay hợp lực thành ba phe đánh nhau, chỉ là lúc ấy y đã hiểu rõ quyền lộ của pho quái quyền này, hai tay hợp lực cũng có thể chống được một tay của Chu Bá Thông.
Chu Bá Thông ha hả cười nói:
- Ngươi không giữ đúng quy củ!
Quách Tĩnh đột nhiên nhảy ra, ngẩn người nửa ngày rồi kêu lên:
- Đại ca, ta nghĩ ra một chuyện.
Chu Bá Thông hỏi:
- Chuyện gì?
Quách Tĩnh nói:
- Chiêu số quyền lộ trên hai tay ngươi hoàn toàn khác nhau, há không phải là như hai người cùng lúc ra chiêu? Lúc lâm địch chỉ cần sử dụng công phu này thì sẽ thành hai người đánh một, công phu này rất hữu dụng đấy. Tuy nội công không thể tăng lên gấp đôi, nhưng về chiêu số thì đã chiếm tiện nghi rất lớn rồi.
Chu Bá Thông chỉ vì ngồi lì trong động lâu năm, mười phần tịch mịch mới nghĩ ra lối song thủ hỗ bác này để chơi đùa chứ chưa hề nghĩ tới công dụng khắc địch chế thắng của nó, lúc ấy được Quách Tĩnh một câu nhắc nhở, bèn nghĩ lại hết một lượt công phu này từ đầu tới cuối đột nhiên nhảy bật lên, chui vào trong động, chạy qua chạy lại, cười rộ không ngớt.
Quách Tĩnh thấy y đột nhiên như bị trúng phong phát điên, trong lòng cả sợ, luôn miệng hỏi:
- Đại ca, ngươi sao thế? Ngươi sao thế?
Chu Bá Thông cứ cười rộ không đáp, qua một lúc mới nói:
- Huynh đệ, ta ra động thôi! Ta không cần đi tiểu tiện, cũng không cần đi đại tiện, mà là ta ra động đây.
Quách Tĩnh nói:
- Phải đấy!
Chu Bá Thông cười nói:
- Hiện tại võ công của ta đã là thiên hạ đệ nhất, còn sợ gì Hoàng Dược Sư? Bây giờ chỉ cần y tới đây, ta sẽ đánh cho y một trận tơi bời hoa lá.
Quách Tĩnh nói:
- Ngươi nắm chắc là sẽ thắng được y à?
Chu Bá Thông nói:
- Võ công của ta vẫn kém y một bậc, nhưng đã luyện thành công phu phân thân giáp kích này, lấy hai đánh một thì thiên hạ không còn ai thắng được ta nữa: Hoàng Dược Sư, Hồng Thất công, Âu Dương Phong cho dù võ công cao hơn cũng đánh thắng được hai Lão Ngoan đồng Chu Bá Thông sao?
Quách Tĩnh nghĩ thấy không sai, cũng mừng thay cho y. Chu Bá Thông lại nói:
- Huynh đệ, chỗ tinh yếu của công phu song thủ hỗ bác này ngươi đã lãnh hội được tất cả, bây giờ chỉ còn thiếu hỏa hầu thôi, vài năm nữa luyện được thuần thục như ca ca, võ công của ngươi sẽ lập tức tăng lên gấp bội.
Hai người cười cười nói nói, đều vô cùng vui mừng.
Trước đó Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dược Sư tới làm khó mình, lúc ấy lại mong y tới cho mau, đánh nhau một trận để trút nỗi tức giận trong lòng. Y cứ chằm chằm nhìn ra phía ngoài, không chịu nổi nữa, nếu không biết trên đảo có trận thế kỳ diệu thì đã sớm xông ra tìm Hoàng Dược Sư rồi.
Qua thời gian nấu chín một nồi cơm, người lão bộc câm điếc kia đưa cơm tới, Chu Bá Thông túm lấy y nói:
- Mau đi gọi Hoàng Dược Sư lại đây, ta chờ y ở đây cho ném thử thủ đoạn của ta!
Người lão bộc chỉ lắc đầu.
Chu Bá Thông nói hết câu mới sực nhớ ra cười nói:
- Phì! Ta quên mất là y vừa câm vừa điếc!
Rồi quay qua nói với Quách Tĩnh:
- Tối nay hai chúng ta phải ăn no một bữa.
Rồi đưa tay mở giỏ cơm ra. Quách Tĩnh nghe một mùi thơm sực lên, khác hẳn với thức ăn lâu nay, nhìn qua một cái, thấy ngoài hai đĩa thức ăn còn có một bát lớn gà nấu bí đao, chính là món mình thích nhất.
Y giật nảy mình, cầm thìa lên múc một thìa nếm thử, canh gà mùi vị đúng là do Hoàng Dung nấu, biết Hoàng Dung nấu món này cho mình, bất giác tim đập thình thịch, nhìn qua những món ăn khác thấy không có gì lạ, chỉ là trong hộp có hơn mười cái bánh màn thầu, trong đó có một cái dùng móng tay vẽ hình hồ lô lên. Dấu vết rất nhạt, nếu không lưu ý quyết không nhận ra. Quách Tĩnh biết cái bánh màn thầu này có chuyện, bèn nhặt lên bóp một cái xé làm hai, thấy bên trong lộ ra một viên sáp. Quách Tĩnh thấy Chu Bá Thông và ngươi lão bộc kia đều chưa để ý, thuận tay bỏ luôn vào bọc.
Trong bữa cơm ấy hai người đều ăn không biết ngon, một người nghĩ tới mình trong lúc vô ý lại luyện thành võ công tuyệt thế thiên hạ vô địch, tay phải cầm cái bánh màn thầu lên chưa ăn, tay phải đã đánh ra vài quyền, đó cũng là hai tay cùng đánh, một tay cầm bánh, một tay ra quyền, người kia thì chỉ vội vàng muốn ăn cho xong để xem Hoàng Dung giấu thư từ gì trong viên sáp.
Chu Bá Thông trong chớp mắt đã ăn xong, ừng ực ừng ực húp cạn nước canh, người lão bộc kia nhặt nhạnh chén bát cho vào giỏ bước đi, Quách Tĩnh vội rút viên sáp trong bọc ra bẻ đôi, lấy ra tờ giấy giấu bên trong, quả nhiên là thư của Hoàng Dung, trên viết:
- Tĩnh ca ca, ngươi đừng sốt ruột, cha đã hòa hảo với ta rồi, để ta từ từ xin ông tha ngươi.
Ở dưới đề hai chữ:
- Dung nhi.
Quách Tĩnh sau lúc vui mừng như điên, đưa tờ giấy cho Chu Bá Thông xem.

Chu Bá Thông cười nói:
- Có ta ở đây, y không thả ngươi cũng không được. Chúng ta ép y phải thả chứ không cần xin xỏ. Nếu y không ưng thuận, ta bắt y nhốt vào động này mười lăm năm, ái chà, không được, không giam y lại là hơn, đừng để y ở trong động cũng luyện thành võ công kỳ diệu Phân tâm nhị dụng, song thủ hỗ bác.
Nhìn thấy trời đã tối dần, Quách Tĩnh ngồi xếp bằng vận công, chỉ là trong lòng nhớ tới Hoàng Dung, rất lâu không tập trung được, qua hồi lâu mới đạt tới chỗ tĩnh hư huyền mặc, trong lòng không còn tạp niệm, vận khí từ Ðan điền lưu chuyển khắp toàn thân mấy vòng, chợt nghĩ thầm nếu luyện được võ công thượng thừa một người thành hai, hai tay chia ra giáp kích, bên trong vận khí cũng chia ra hai bên, không liên hệ gì với nhau mới hay, lúc ấy bèn dùng tay bịt một lỗ mũi, chia ra bên trái hít vào bên phải thở ra, bắt đầu luyện tập.
Luyện được khoảng một canh, tự thấy hơi có tiến bộ, chợt nghe tiếng gió ào ào, vội mở mắt nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm râu tóc bay phất phơ, Chu Bá Thông đang luyện quyền. Quách Tĩnh mở to mắt ngưng thần quan sát, thấy y tay trái sử dụng bảy mươi hai lộ Không minh quyền, tay phải đang đánh một chưởng pháp khác của phái Toàn Chân. Y xuất chưởng phát quyền rất chậm, nhưng chiêu nào đánh ra cũng rít gió ào ào, đủ thấy trong nhu có cương, kình lực không phải tầm thường. Quách Tĩnh nhìn thấy vô cùng khâm phục.
Ðúng lúc một người luyện tới mức vong hình, một người nhìn tới mức xuất thần, chợt nghe Chu Bá Thông kêu "ái chà", kế chát một tiếng, một vật đen bóng dài dài từ người y bay ra đập vào gốc cây xa xa, như bị y dùng tay ném ra. Quách Tĩnh thấy y loạng choạng một cái, giật mình bước mau tới hỏi:
- Ðại ca, chuyện gì thế?
Chu Bá Thông nói:
- Ta bị rắn độc cắn rồi! Ðau buốt tới tận đỉnh đầu?
Quách Tĩnh càng hoảng sợ, vội chạy tới bên cạnh, thấy Chu Bá Thông thần sắc thay đổi hẳn, bèn đỡ vai y dìu vào trong động, xé một mảnh vải áo buộc vào đùi để chất độc nhất thời không lan lên trên. Quách Tĩnh lấy hỏa tập trong bọc ra, đánh lửa lên xem, đột nhiên tim đập mạnh, chỉ thấy một bên bắp chân y đã sưng lên to gấp đôi lúc bình thường.
Chu Bá Thông nói:
- Trên đảo trước nay không có loại bức xà độc màu xanh này, không biết ở đâu tới đây? vốn là ta đang múa quyền, con rắn cũng không thể cắn trúng ta, vì hai tay ta chia ra đánh hai loại quyền pháp, hơi bị phân tâm, ờ... .
Quách Tĩnh nghe y giọng nói run lên, biết y trúng độc rất nặng, nếu không dùng nội công thượng thừa ngăn chặn chất độc thì đã hôn mê chết rồi, trong lúc hoảng hốt khom lưng hút chất độc từ vết thương của y. Chu Bá Thông vội kêu lên:
- Không được, chất độc của con rắn này không phải tầm thường, ngươi hút vào là chết đấy.
Quách Tĩnh lúc ấy chỉ muốn cứu mạng y, còn nghĩ gì tới sự an nguy của mình, tay phải đè chặt y xuống, không ngừng hút máu trên vết thương của y. Chu Bá Thông muốn xô ra cản trở, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, không động đậy gì được, qua một lúc thì hoa mắt ngất đi. Quách Tĩnh hút một lúc khoảng ăn xong bữa cơm thì đã hút được quá nửa chất độc ra, nhổ cả xuống đất. Chất độc vừa giảm, Chu Bá Thông rất lại nội công thâm hậu, ngất đi nửa giờ thì tỉnh lại, hạ giọng nói:
- Huynh đệ, nếu ca ca hôm nay phải chầu trời, lúc lâm tử được kết giao với một người anh em tình sâu nghĩa nặng như ngươi thì ta cũng rất vui mừng.
Quách Tĩnh và y tuy kết giao chưa bao lâu, nhưng hai người đều tính tình ngay thẳng, hiểu rõ lòng dạ nhau, cũng như bạn tốt chơi với nhau đã mấy mươi năm, lúc ấy thấy y dáng vẻ như sắp chết, bất giác nước mắt chảy ròng ròng.
Chu Bá Thông cười thảm một tiếng, nói:
- Quyển thượng Cửu âm chân kinh đặt trong hộp đá dưới đất chỗ ta nằm lẽ ra phải giao cho ngươi, nhưng ngươi hút chất độc của bức xà, tính mệnh cũng không thể kéo dài, chúng ta sẽ nắm tay nhau xuống suối vàng, rốt lại cũng không sợ không có người bầu bạn, dưới cõi âm sẽ chơi trò bốn người.., không, bốn con ma đánh nhau, kể cũng vui vẻ, hô hô, hô hô. Bọn Ðại đầu quỷ, vô thường quỷ ở dưới đó nhất định sẽ rất lạ lùng, mặt ma biến sắc.
Nói tới đó lại càng cao hứng.
Quách Tĩnh nghe y nói mình cũng sẽ phải chết, nhưng lại thấy toàn thân không có gì khác lạ, lúc ấy bèn đánh hỏa tập lên, muốn xem vết thương của y.
Hỏa tập cháy một lúc, chỉ còn một nửa, nhìn thấy sắp tắt y thuận tay mò lấy tờ giấy trong cái bánh bao của Hoàng Dung châm vào ngọn lửa, định tìm củi khô lá khô trong động để đất, nhưng lúc ấy đang là mùa hè, cây lá đang xanh, mò dưới đất một lúc chỉ thấy toàn là cỏ xanh.
Y sốt ruột, lại lục lọi trong bọc xem có cái gì đốt được không, tay phải mò vào túi, chạm phải một vật không phải vải, không phải da, nguyên là vật Mai Siêu Phong dùng để bọc thanh chuỷ thủ, lúc ấy cũng không kịp nghĩ kỹ, lấy ra châm vào ngọn lửa, đưa lên mặt Chu Bá Thông, muốn xem sắc mặt của y ra sao. Dưới ánh lửa chỉ thấy một làn khí đen xông lên bộ mặt xám ngoét của y, bộ mặt bạch phát hồng nhan đã không còn tươi tắn nữa.
Chu Bá Thông thấy ngọn lửa, đưa mắt nhìn y cười khẽ một tiếng, nhưng thấy sắc mặc Quách Tĩnh vẫn như thường, không hề có triệu chứng gì là trúng độc không sao hiểu được, đang còn ngẫm nghĩ, đưa mắt qua thấy vật đang cháy trên tay y đầy những chữ, ngưng thần nhìn kỹ thấy toàn là khẩu quyết luyện công chi chít, chỉ nhìn được hơn mười chữ đã biết ngay là kinh văn Cửu âm chân kinh, giật nảy mình, không kịp hỏi vật này từ đâu tới, lập tức giơ tay bóp tắt ngọn lửa, hít vào một hơi, hỏi:
- Huynh đệ, ngươi đã uống qua linh đan diệu dược gì? Tại sao nọc độc của bức xà lợi hại như thế mà, không làm ngươi bị thương?
Quách Tĩnh sửng sốt, nghĩ chắc vì mình đã uống máu con mãng xà của sâm tiên lão quái, bèn nói:
- Ta từng uống qua máu của một con mãng xà, có lẽ nhờ vậy mà không sợ nọc rắn.
Chu Bá Thông chỉ chỉ vào miếng da trên mặt đất, nói:
- Ðây là vật chí bảo, ngàn vạn lần không thể hủy... .
Câu nói chưa dứt đã ngất đi lần nữa.
Quách Tĩnh lúc ấy cũng bất kể là rất quý hay không rất quý, vội giúp y kích huyệt đẩy máu độc ra, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, mò tới bắp chân y thì thấy tay nóng ran, chỗ sưng càng to hơn. Chỉ nghe y lảm nhảm bốn khung may, uyên ương chắp cánh muốn cùng bay... .
Quách Tĩnh hỏi:
- Ngươi nói gì?
Chu Bá Thông thở dài nói:
- Ðáng thương tóc trắng xua già tới, Ðáng thương... .
Quách Tĩnh thấy y thần trí hồ đồ, không biết nói gì, trong lòng lo lắng, chạy ra ngoài động nhảy lên ngọn cây, cao giọng kêu lên:
- Dung nhi, Dung nhi? Hoàng đảo chủ, Hoàng đảo chủ? Cứu mạng với, cứu mạng?
Nhưng đảo Ðào Hoa chu vi mấy mươi dặm, địa phương rất lớn, chỗ Hoàng Dược Sư ở cách đó rất xa, Quách Tĩnh có gọi to hơn thì người khác cũng không sao nghe được, qua một lúc nghe trong núi dội lại tiếng: Hoàng đảo chủ, cứu mạng với, cứu mạng!
Quách Tĩnh nhảy xuống đất, bó tay không còn cách nào, lúc nguy cấp đột nhiên một ý nghĩ lóe lên:
- Nọc rắn đã không làm gì được mình thì trong máu của mình hoặc giả có chất chống được nọc rắn, không kịp nghĩ nhiều nữa, mò dưới đất lấy một cái chén mà Chu Bá Thông vẫn dùng uống trà, rút thanh chuỷ thủ ra, cắt lên tay trái mình một nhát, để máu chảy vào chén, một lúc máu tươi đông lại không chảy ra nữa y lại cắt một nhát, lại chảy thêm một ít máu tươi, đỡ đầu Chu Bá Thông đặt lên đùi mình, tay trái bóp răng y, tay phải đem nửa chén máu đổ vào miệng y.
Quách Tĩnh mất máu khá nhiều, cho dù thể chất tráng kiện cũng cảm thấy yếu ớt vô lực, đổ máu cho Chu Bá Thông uống xong, dựa vào vách đá, lập tức thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, chợt cảm thấy có người bó vết thương cho y, mở mắt ra nhìn thì trước mắt có một mớ tóc trắng rủ xuống, chính là Chu Bá Thông. Quách Tĩnh cả mừng kêu lên:
- Ngươi.., ngươi.., khỏe rồi!
Chu Bá Thông nói:
- Ta khỏe rồi, huynh đệ, ngươi liều mình cứu mạng ta. Bọn quỷ vô thường tới bắt ta rất thất vọng, biết khó nên lui rồi!
Quách Tĩnh nhìn tới thương thế trên đùi y thấy làn khí đen đã mất đi, chỉ còn sưng đỏ, nhưng rõ ràng không còn gì đáng ngại nữa, sáng sớm hôm ấy hai người đều tĩnh tọa vận công, phục hồi nguyên khí, ăn cơm trưa xong, Chu Bá Thông hỏi lai lịch của tấm da. Quách Tĩnh nghĩ một lúc mới bắt đầu nhớ lại, lúc ấy bèn kể việc Nhị sư phụ Chu Thông trong Quy vân trang làm thế nào lấy được thanh chuỷ thủ trong người Mai Siêu Phong, sau đó y có đọc chữ xăm trên tấm da thì một câu cũng không hiểu, bèn cho cả vào bọc, cũng không để ý gì tới.
Chu Bá Thông trầm ngâm nửa ngày, không sao hiểu được lý do. Quách Tĩnh hỏi:
- Ðại ca, ngươi nói cái này rất quý, vậy là gì thế?
Chu Bá Thông nói:
- Ta phải xem kỹ mới có thể trả lời ngươi, nhưng không biết đây là thật hay giả. Nếu lấy được từ chỗ Mai Siêu Phong ắt là có đạo lý.
Bèn đón lấy tấm da người, bắt đầu đọc từ đầu.
Ngày trước Vương Trùng Dương đoạt Cửu âm chân kinh không hề có ý riêng tư, chỉ là để tránh một trường đại họa cho võ lâm, vì vậy di ngôn không cho người trong bản môn nghiên cứu luyện tập võ công trong kinh. Di ngôn của sư huynh thì Chu Bá Thông dĩ nhiên nói thế nào cũng không dám làm trái, nhưng nhớ lại lời phu nhân của Hoàng Dược Sư nói:
- Chỉ xem mà không luyện cũng không kể là trái lời sư huynh:
Vì thế y ở trong động mười lăm năm, ngồi không buồn chán đã giở quyển thượng kinh văn học thuộc lòng. Phần ghi chép trong quyển thượng kinh văn đều là yếu quyết tu tập nội công của Ðạo gia và quyền kinh kiếm lý, hoàn toàn không phải là công phu chân thực khắc địch chế thắng, nếu chưa học tới pháp môn thực dụng trong quyển hạ thì có biết yếu quyết yếu chỉ cũng vô dụng. Chu Bá Thông trong hơn mười năm ấy không ngày nào không nghĩ ngợi xem quyển hạ kinh thư ghi chép những gì, nên vừa thấy tấm da người đã biết ngay là có liên quan với Cửu âm chân kinh, lúc ấy lại nghĩ thêm một lúc, biết chắc đây chính là quyển hạ kinh thư có liên quan rất lớn với cuộc đời y.
Y ngẩng đầu nhìn lên nóc động, cảm thấy khó nghĩ. Y hiếu võ như điên, nhìn thấy bộ kinh thư mà người học võ trong thiên hạ coi là chí bảo này quả rất muốn nghiên cứu tu tập võ công trong đó một lần, không phải để tranh giành danh tiếng, báo oán phục thù, cũng không phải hiếu thắng sính cường, cậy đó hoành hành thiên hạ mà chỉ là sự tò mò khó đè nén của người học võ, rất muốn biết luyện xong võ công trong kinh thư sẽ trở thành lợi hại như thế nào. Nhớ lại chuyện cũ sư ca nói, năm ấy Hoàng Thường đã quyệt qua năm ngàn bốn trăm hai mươi mốt quyển vạn thọ đạo tạng, suy nghĩ hơn bốn mươi năm, rốt lại ngộ ra loại võ học có thể hóa giải chiêu số của tất cả các môn các phái, những pháp môn kỳ diệu bao hàm trong đó tất nhiên không phải tầm thường. Hắc Phong song sát bất quá chỉ được quyển hạ, luyện được hai môn công phu mà đã có thể hoành hành giang hồ, nếu biết được cả hai quyển thượng hạ thì không cần phải nói.
Nhưng di ngôn của sư huynh thì muôn vạn lần không thể làm trái, nghĩ tới nghĩ lui thở dài một tiếng, cuốn tấm da lại cho vào bọc, nhắm mắt thiếp đi.
Ngủ được một giấc dài tỉnh dậy, y lấy cành cây đào đất trong hang, định đem tấm da chôn cùng chỗ với quyển thượng kinh văn, vừa đào đất vừa thở dài sườn sượt, đột nhiên lại reo lớn:
- Phải rồi, phải rồi, đây mới là cách trọn vẹn đôi bề..
Nói xong hô hô cười rộ, vô cùng cao hứng. Quách Tĩnh hỏi:
- Đại ca, cách gì thế?
Chu Bá Thông lại không cười không nói, té ra y chợt nghĩ ra một chủ ý:
- Quách huynh đệ hoàn toàn không phải là người phái Toàn Chân mình, mình đem võ công trong kinh dạy y, cho y học tất cả, sau đó nhất nhất biểu diễn lại cho mình xem, há chẳng phải là thỏa mãn sao? Mà như thế cũng không trái lời di huấn của sư ca.
Đang định nói với Quách Tĩnh, chợt lại xoay chuyển ý nghĩ, theo lời lẽ thì y rất căm ghét Cửu âm chân kinh, nói nào là võ công âm độc tà ác. Thật ra chỉ vì Hắc Phong song sát chỉ có được quyển hạ kinh văn, không biết những pháp môn căn bản dạy cách dưỡng khí quy nguyên trong quyển thượng nên đem võ công thượng thừa luyện thành tà môn. Mình không cần nói với y, để y luyện thành xong, cho y hoảng sợ một phen. Lúc ấy y đã biết được công phu rồi, cho dù có nổi giận, cũng không làm sao bỏ được, há chẳng phải là rất thú vị sao?
Y trời sinh tính tình bướng bỉnh nghịch ngợm. Người ta mắng y giận y, y không hề bực tức, thích y thương y, y cũng không để ý, chỉ muốn tìm đủ cách chọc ghẹo chơi xấu người khác cho vui, không gì làm y vui vẻ bằng điều đó. Lúc ấy trong lòng đã nghĩ được chủ ý nhưng trên mặt không động thanh sắc, thản nhiên nói với Quách Tĩnh:
- Hiền đệ, ta ở trong động mười lăm năm, ngoài một pho Không minh quyền và song thủ hỗ bác để chơi đùa còn nghĩ ra rất nhiều công phu khác, chúng ta rảnh rỗi thì cũng rảnh rỗi, để ta từ từ truyền cho ngươi được không?
Quách Tĩnh nói:
- Thế thì không còn gì tốt bằng. Chỉ là Dung nhi nói sẽ tìm cách thả chúng ta ra... .
Chu Bá Thông nói:
- Y thị đã thả chúng ta ra chưa đã?
Quách Tĩnh nói:
- Chuyện đó thì chưa.
Chu Bá Thông nói:

- Thế thì ngươi cứ vừa chờ y thị thả ngươi ra vừa học công phu lại không được à?
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Dĩ nhiên là được. Công phu mà đại ca dạy nhất định là rất kỳ diệu rồi.
Chu Bá Thông cười thầm, nghĩ:
- Khoan hãy vui mừng, ngươi mắc lừa lớn rồi!
Lúc ấy bèn công nhiên chọn mấy điều trong những yếu chỉ ghi trong quyển thượng Cửu âm chân kinh nói cho y biết. Quách Tĩnh tự nhiên không hiểu, lúc ấy Chu Bá Thông cố gắng giải thích. Dạy xong pháp môn căn bản. Chu Bá Thông lại chiếu theo những quyền lộ kiếm thuật có liên quan trên tấm da người từng chiêu từng chiêu nói cho y nghe, chỉ là tự mình bước qua một bên.
Ðọc xong thì quay lại truyền thụ, lúc truyền thụ võ công thì không nhìn vào tấm da người cái nào để đề phòng Quách Tĩnh nghi ngờ.
Lần truyền võ công này có thể nói là khác hẳn với lối dạy võ trong thiên hạ xưa nay, người dạy lại hoàn toàn không biết gì về điều mình dạy. Y chỉ dùng miệng giảng giải, hoàn toàn không ra tay làm mẫu, chờ Quách Tĩnh học được vài chiêu võ công trong kinh thư, y bèn đem võ công của phái Toàn Chân chiết chiêu thử quyền, quả nhiên thấy võ công trong kinh kỳ diệu vô cùng.
Như thế qua mấy hôm, thấy cách thức kỳ diệu ấy có hiệu quả, võ công ghi chép trong Cửu âm chân kinh dần dần trút lên người Quách Tĩnh mà y hoàn toàn bị che giấu, không hề biết gì, Chu Bá Thông không kìm được vui vẻ, ngay cả lúc ngủ mơ cũng thỉnh thoảng phì cười.
Trong mấy hôm ấy Hoàng Dung vẫn nấu nướng những thức ăn ngon lành cho Quách Tĩnh, chỉ là không hề lộ mặt. Quách Tĩnh trong lòng yên ổn, võ công tiến triển mau lẹ. Hôm ấy Chu Bá Thông dạy y luyện Cửu âm thần trảo, bảo y ngưng thần vận khí, dùng mười ngón tay vỗ mạnh vào vách đá. Quách Tĩnh theo cách thức luyện mấy lượt, đột nhiên nảy ý nghi ngờ, nói:
- Ðại ca, ta thấy Mai Siêu Phong cũng luyện công phu này, chỉ là y thị dùng người sống để luyện, lấy mười ngón tay vồ vào đầu người sống, vô cùng tàn bạo.
Chu Bá Thông nghe thế cả kinh, nghĩ thầm:
- Phải rồi, Mai Siêu Phong không biết cách thức luyện công cho đúng, thấy quyển hạ viết: Năm ngón phát kình, không gì cứng không phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ, lại không biết câu: Chụp vào đầu óc trong kinh có ý là tấn công vào chỗ yếu hại của địch nhân, tưởng rằng phải chụp vào đầu người thật nên lúc luyện công cũng theo đó mà làm. Yếu chỉ của bộ Cửu âm chân kinh này vốn là đường lối học theo tự nhiên của Ðạo gia, xua quỷ trừ tà để trường sinh dưỡng mệnh, há lại dạy người ta luyện thành võ công hung ác tàn nhẫn như thế sao? Mụ ác bà kia quả thật rất hồ đồ.Quách huynh đệ đã nảy dạ nghi ngờ thì mình không thể bảo y luyện công phu này nữa.
Lúc ấy bèn cười nói:
- Mai Siêu Phong là học theo tà phái, làm sao có thể sánh được với võ công huyền môn chính tông của ta được? Thôi được, chúng ta không luyện công phu Thần trảo này nữa, để ta dạy ngươi một yếu quyết nội gia khác.
Lúc nói lại nảy ra chủ ý:
- Mình đem kinh văn quyển thượng dạy y học thuộc lòng trước, lúc hiểu được pháp môn căn bản trong kinh rồi y nghe tới võ công ghi trong quyển hạ tự nhiên sẽ thấy thuận lý thành chương, sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Lúc ấy bèn đem kinh văn trong quyển thượng từng chử từng câu từ đầu đến cuối đọc cho y nghe.
Câu chữ trong kinh văn ý nghĩa rất sâu xa, chữ nào cũng hàm chứa huyền cơ, Quách Tĩnh nhất thời làm sao lãnh hội? Chu Bá Thông thấy tư chất của y quá ngu xuẩn, cứ đọc một câu lại bảo y đọc lại, đọc đi đọc lại mấy mươi lần thì Quách Tĩnh tuy không hiểu rõ ý nghĩa nhưng đã có thể sang sảng đọc thuộc lòng, đọc thêm mấy mươi lần nữa thì đã nhớ kỹ. Qua vài hôm Chu Bá Thông đã đem quá nửa kinh văn dạy cho Quách Tĩnh, bảo y cố học thuộc đồng thời theo yếu quyết trong kinh văn mà tu tập nội công. Quách Tĩnh thấy pháp môn nội công trong kinh văn này nhất quán với nội công mà Mã Ngọc truyền thụ, chỉ cho rằng là võ học huyền môn sâu xa, nghĩ:
- Chu Bá Thông đã là sư thúc của Mã Ngọc thì sở học tự nhiên phải tinh thâm hơn. Hôm trước lúc Mai Siêu Phong trong Triệu vương phủ ngồi trên vai y nghênh địch đã vất vả hỏi y về bí quyết nội công của Ðạo gia, đủ thấy về chuyện này y thị không biết gì, nên trong lòng càng không chút nghi ngờ. Tuy thấy Chu Bá Thông thỉnh thoảng lộ ra vẻ cười cợt, nhưng cũng chỉ cho rằng tính y vốn thế, không ngờ rằng y đang giở một trò đùa rất lớn ra với mình.
Ðoạn cuối cùng của quyển thượng chân kinh có hơn một ngàn chữ toàn là quái văn sấm ngữ, líu la líu lo không sao hiểu được. Chu Bá Thông ở trong động bấy nhiêu năm đã suy nghĩ tìm tòi mấy trăm lần nhưng thủy chung vẫn không hiểu, nhưng lúc ấy bất kể ba bảy hai mốt cứ bắt Quách Tĩnh phải học thuộc tất cả.
Quách Tĩnh hỏi y đoạn sấm ngữ này có ý tứ gì Chu Bá Thông nói:
- Hiện giờ thiên cơ không thể tiết lậu, ngươi cứ học thuộc đi đã.
Bắt y học thuộc hơn một ngàn chữ quái văn không có ý nghĩa gì ấy, so với việc học thuộc kinh văn khác còn khó gấp bội, nếu đổi là một người thông minh lanh lợi khác thì nhất định không sao học thuộc được nhưng Quách Tinh lại có nghị lực hơn người, đọc xong hơn một ngàn chữ, đã nhớ kỹ một thiên quái văn trúc trắc kỳ lạ ấy.
Hôm ấy sáng sớm tỉnh dậy Quách Tĩnh luyện công xong, mở giỏ cơm mà người lão bộc mang tới, chợt thấy trên một cái bánh màn thầu lại đánh dấu có thư. Y không chờ ăn xong, cầm cái bánh bước vào rừng lấy viên sáp bẻ ra xem thư, vừa nhìn qua bất giác hoảng hốt, thấy trong thư viết:
- Tĩnh ca ca, Tây độc cầu hôn cho cháu y, muốn cưới ta làm cháu dâu y, gia gia đã đáp... .
Lá thư ấy viết chưa xong, chỉ là vội vàng cho vào viên sáp, nhưng xem lời lẽ trong thư, thì sau chữ "đáp" nhất định là chữ "ứng".
Quách Tĩnh trong lòng hoảng loạn, chờ người lão bộc nhặt nhạnh chén đĩa đi rồi, vội đưa thư cho Chu Bá Thông xem. Chu Bá Thông nói:
- Cha y thị đáp ứng cũng được, chuyện này không liên can đến chúng ta.
Quách Tĩnh vội nói:
- Không được, Dung nhi đã hẹn ước với ta rồi, nàng nhất định sẽ phát điên thôi.
Chu Bá Thông nói:
- Lấy vợ rồi có rất nhiều công phu không thể luyện được. Ðó là chuyện rất đáng tiếc.Ta.., ta cũng thường hối tiếc, chuyện đó cũng không cần nói nữa. Hảo huynh đệ, ngươi nghe ta nói, cứ không lấy vợ là tốt.
Quách Tĩnh thấy y càng nói càng không hợp, chỉ một mình lo lắng. Chu Bá Thông nói:
- Năm xưa nếu ta không để mất thân đồng tử, không thể luyện thành mấy môn công phu lợi hại của sư huynh thì Hoàng lão tà làm sao nhốt ta trên cái đảo quỷ này? Ngươi xem, ngươi còn nghĩ tới vợ thì đã phân tâm rồi, công phu hôm nay nhất định luyện không thành. Nếu đúng là cưới con gái của Hoàng lão tà, ờ, đáng tiếc ơi là đáng tiếc? Nhớ lại năm xưa, ta chỉ bất quá... Ờ chuyện đó cũng không cần nói nữa, nhưng nói tóm lại là nếu có nữ nhân lằng nhằng theo ngươi, ngươi luyện võ công không được cố nhiên là không hay, nhưng lại còn đối xử không tốt với bạn bè, đắc tội với ca ca, vả lại ngươi còn không quên được y thị, không biết bây giờ y thị.., nói tóm lại là không nên thấy mặt đàn bà, càng không nên chạm vào người họ, ngươi dạy y thị công phu điểm huyệt, để y thị mò huyệt đạo trên khắp người ngươi, đó lại càng mắc lừa.., muốn cưới y thị làm vợ lại càng muôn ngàn lần không được... .
QuáchTĩnh thấy y lầm rầm con cà con kê, mấy lần nói lấy vợ là chuyện không hay, càng thêm phiền não, nói:
- Ta cưới hay không cưới nàng, thì sắp tới sẽ nói. Đại ca, ngươi nên tìm cách cứu nàng trước đã.
Chu Bá Thông cười nói:
- Tây độc là người rất xấu, gã cháu y chắc cũng chẳng phải là người tốt, con gái Hoàng lão tà tuy xinh đẹp nhưng cũng giống Hoàng lão tà toàn thân đầy tà khí, cứ để cháu Tây độc cưới y thị làm vợ, vừa phải chịu khổ vừa không luyện được Đồng tử công, nhất cử lưỡng đắc, không phải, nhất cử lưỡng thất, thành toàn hai điều không đẹp, há chẳng hay à?
Quách Tĩnh thở dài một hơi, bước vào rừng ngồi xuống đất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghĩ thầm:
- Cho dù mình phải chết trên đảo Đào Hoa này cũng phải đi cứu nàng.
Trong lòng đã quyết ý bèn nhảy bật dậy, chợt nghe trên không có hai tiếng kêu, hai cái bóng trắng sà xuống, chính là hai con bạch điêu mà Đà Lôi đem từ đại mạc tới. Quách Tĩnh cả mừng, đưa tay cho chim điêu đậu xuống, chỉ thấy trên chân con điêu trống buộc một cái ống trúc, vội vàng gở ra, thấy trong ống trúc nhét một lá thư, chính là thư Hoàng Dung gửi y, đại khái nói tình thế hiện tại rất cấp bách, nay mai Tây độc sẽ dắt cháu y tới nộp sính lễ. Cha quản thúc nàng rất nghiêm ngặt, không những không cho nàng rời khỏi phòng nửa bước mà ngay cả việc nấu nướng cho y cũng không cho phép. Việc tới thế này nếu quả thật không có cách nào thoát thân thì chỉ còn có chết để tỏ chí thôi. Đường đi trên đảo cổ quái, nơi nào cũng có cạm bẫy, ngàn vạn lần không thể đi tìm nàng vân vân...
Quách Tĩnh ngẩn người một hồi, rút chuỷ thủ ra, khắc lên ống trúc sáu chữ:
- Sống cùng chỗ, chết cùng chỗ.
Buộc ống trúc lại vào chân bạch điêu, rung tay hất một cái, hai con điêu vọt lên không vòng mấy vòng rồi bay về hướng bắc. Y trong lòng đã quyết lập tức thanh thản, ngồi xuống đất vận công một lúc rồi tới gặp Chu Bá Thông để học ý nghĩa kinh văn.
Lại qua hơn mười ngày. Hoàng Dung không có thư từ gì. Quách Tĩnh đã học thuộc toàn bộ kinh văn quyển thượng. Chu Bá Thông mừng thầm, đem những võ công ghi trong quyển hạ từng môn từng môn giảng giải cho y nghe, nhưng không bảo y luyện ngay để y không nhìn thấy chỗ sơ hở. Quách Tĩnh cũng từ từ ghi nhớ từng môn từng môn, trước sau đọc hết mấy trăm lượt đã thuộc làu cả quyển hạ, ngay cả một thiên quái văn nào là:
- Ngang lý nạp đắc. Nào Là: Hợp hổ văn bát anh. Cũng thuộc lòng không sai một chữ. Chu Bá Thông nghe thấy rất khâm phục, nghĩ thầm:
- Công phu ngốc của thằng tiểu tử ngốc này thì Lão Ngoan đồng tự thẹn là không bằng, cam bái hạ phong.
Một đêm trời trong vắt, ánh trăng vằng vặc chiếu trên đảo trên biển sáng ngời. Chu Bá Thông và Quách Tĩnh chiết chiêu một lúc, thấy võ công của y lúc bất tri bất giác đã tăng tiến rất xa, nghĩ thầm ghi chép trong chân kinh quả nhiên rất có đạo lý, sau này y luyện được hết toàn bộ võ công trong chân kinh, chỉ e công phu còn cao hơn cả Hoàng Dược Sư, Hồng Thất công.
Hai người đang ngồi dưới đất trò chuyện chợt nghe trong đám cỏ xa xa vang lên một tràng tiếng túc túc Chu Bá Thông hoảng sợ kêu:
- Có rắn!
Câu nói chưa dứt, tiếng động lại vang lên rào rào, tựa hồ có một bầy rắn kéo tới.
Chu Bá Thông biến hẳn sắc mặt, xoay người chạy vào động, tuy võ công của y đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa nhưng vừa nghe thấy tiếng bầy rắn rào rào như thế, lại sợ tới mức hồn phi phách tán.
Quách Tĩnh lăn một tảng đá lớn chặn ngoài cửa động, nói:
- Ðại ca, để ta đi xem, ngươi đừng ra ngoài.
Chu Bá Thông nói:
- Cẩn thận đấy, đi mau về mau. Ta thấy cũng chẳng cần phải đi xem, rắn độc thì có gì đẹp chứ? Tại.., tại sao lại có nhiều rắn như thế? Ta ở trên đảo Ðào Hoa mười lăm năm, trước nay chưa hề thấy qua một con rắn, nhất định là có chuyện rồi Hoàng lão tà tự khoe là thần thông quảng đại mà cả cái đảo Ðào Hoa nhỏ xíu này cũng dọn dẹp không sạch, rùa đen ba ba, rắn độc rết độc, cái gì cũng cho bò lên.