????Ta muốn nhân đây mơ về Ngô Việt

Đây là một câu thơ nằm trong tác phẩm “Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt” (tạm dịch: Bài thơ từ biệt lúc đi chơi núi Thiên Mụ) của Lý Bạch (Đọc hết bài thơ tại đây: ___). Ý nghĩa tác phẩm: thông qua chuyện tác giả mộng du miêu tả tỉ mỉ về cảnh núi Thiên Mụ, để bộc lộ về một cuộc sống lý tưởng mà ông hằng khát khao mơ ước cũng như có bất mãn mãnh liệt với xã hội hiện thực, miệt thị những kẻ quyền quý xu nịnh.