Đặt vậy cho mấy bạn vào đọc những dòng này, mình không nghĩ lại được ủng hộ như vậy, mình sẽ viết tiếp NẾU có bạn nào đồng ý phụ mình viết, còn không có thì mình xin lỗi vì tên chương đã thành sự thật rồi ;) cám ơn và nhớ ủng hộ truyện sắp tới của mình, haha.