Hồng Phất dạ bôn (tạm dịch là: Hồng Phát chạy trốn trong đêm) kể về một cô gái tên là Hồng Phất là một ca kỹ của Dương Tố, cơ duyên gặp được Lý Tĩnh, cả hai cùng nhau chạy trốn ra thành Lạc Dương. Sau nhiều chuyện xảy ra, Lý Tĩnh từ một phần tử tri thức tay trắng trở lên thành Đại Đường Vệ Quốc Công, Hồng Phất cũng trở thành phu nhân. Sau khi Lý Tĩnh chết, Hồng Phất cũng muốn tuẫn tình theo, nhưng Đại Đường chế độ nghiêm minh, muốn xin tự sát phải có chỉ tiêu ghi vào sổ sách, vì vậy chỉ có thể đợi tới khi lượt mình.